AnasayfaÜrünlerimizRulo Balya Sarma
  • Yazdır
  • e-Posta
RS - Rulo Balya Sarma Makinas?


Rulo ?eklinde balyalanm?? materyalin film ile kaplanarak d?? ortam ile ili?kisinin kesilmesine bu ?ekilde silaj yap?lmas?na imkan verir.

  • Tam hidrolik kullan?m.
  • Ek bir ekipmana gerek kalmadan balyay? üzerine alma düzene?i.
  • Opsiyon olarak verilen balya dü?ürme siztemi.
  • Kaplanm?? balyay? iste?e göre yana ve arkaya dü?ürebilme.
  • Sa?lam gövde yap?s? ile uzun y?llar sorunsuz çal??ma.
  • Kullan?m? kolay, az bak?ml? sistem.
  • Kullan?c? taraf?ndan de?i?tirilebilen film kaplama oran?.
  • Her türlü Traktör ile çal??abilme.

 

RS-120S Modeli


RS-120S Rulo Balya Sarma Makinalar?n?n en hafif çe?itidir. Önceden haz?rlanm?? ve tarla yüzeyine b?rak?lm?? rulo balyalar el ile makina üzerine al?n?r. Film sarma i?lemi otomatik olarak yap?l?r. ??lem bittikten sonra film kaplanm?? rulo tekrar tarla yüzeyine b?rak?l?r.

RS-120S Rulo Balya Sarma Makinas? hareketini tarktör hidrolik sisteminden al?r. Kuyruk miline ihtiyaç duymaz. Farkl? hidrolik sistemlere sahip Tarktörler için makinan?n hidrolik sistemi düzenlenebilir.

Kaliteli sar?c? bantlar? ile en uygun, kaliteli sarma i?leminin olu?mas?n? sa?lar. Bantlar uzun ömürlüdür. Her türlü hava ?artlar?na kar?? dayan?kl?d?r.


RS-120M Modeli


RS-120M Rulo Balya Sarma Makinas? otomatik yükleyiciye sahiptir. Tarla yüzeyinde önceden haz?rlanm?? balyalara yana?arak yan taraf?ndaki yükleyici düzene?i sayesinde balyalar? uygun pozisyonda üzerine al?r. Hidrolik kumanda kolu sayesinde otomatik olarak film kaplam i?lemi tamamlan?r.

??lem tamamland?ktan sonra üst tabla arkaya do?ru e?ilerek balyay? yeniden tarla yüzeyine b?rak?r.

?ste?e ba?l? olarak di?liler yard?m? ile balya kaplama oran? de?i?tirilebilir.


RS-120X Modeli


RS-120X Rulo Balya Sarma Makinas? da otomatik yükleyiciye sahiptir. Tarla yüzeyinde önceden haz?rlanm?? balyalara yana?arak yan taraf?ndaki yükleyici düzene?i sayesinde balyalar? uygun pozisyonda üzerine al?r. Hidrolik kumanda kolu sayesinde otomatik olarak film kaplam i?lemi tamamlan?r.

??lem tamamland?ktan sonra üst tabla arkaya do?ru e?ilerek balyay? yeniden tarla yüzeyine b?rak?r. Balyan?n yere b?rak?lmas?n? arkada bulunan hareketli platform düzenler. Arkaya ve yana devirme yapabilir.?ste?e ba?l? olarak di?liler yard?m? ile balya kaplama oran? de?i?tirilebilir.


RS-50 Modeli


RS-50 Rulo Balya Sarma Makinas?, kullan?c? için kolayl?k sa?layan hidrolik kald?rma sistemine sahiptir. Tarla yüzeyinde önceden haz?rlanm?? balyalara yana?arak yan taraf?ndaki yükleyici düzene?i sayesinde balyalar? uygun pozisyonda üzerine al?r. Elektronik kumanda sistemi ile sar?m say?s? kullan?c? iste?ine göre ayarlanabilir. Ba?lama tu?u ile istenen sar?m say?s?nda film kaplanarak i?lem tamamlan?r.

Sarma i?leminin ard?ndan elektro-hidrolik kol yard?m? ile sar?lm?? balya makina üzerinden kolayl?kla al?narak tarla yüzeyine b?rak?l?r.

 

 


Teknik Özellikler
RS-120M
RS-120S
RS-120X
RS-50
A??rl?k (kg)
880
1060
1200
350
Hidrolik Gereksinimi (L/min - Bar)
18 - 150
18 - 150
18 - 150
10 - 100
Elektrik Gereksinimi (V)
12
12
12
12
Ta??y?c? Bant Say?s? (Adet)
4
4
4
Düz Silindir
Hidrolik Kumanda
2 Fonksiyonlu
4 Fonksiyonlu
4 Fonksiyonlu
Elektronik
Film Geni?li?i (mm)
500/750
500/750
500/750
200/250
Film Germe oran? (%)
70
70
70
70
Yana Devirme
Yok
Yok
Var
Yok
Boyutlar En x Boy x Yükseklik (m)
2.15 x 4.50 x 2.14
1.73 x 2.55 x 1.75
2.35 x 4.60 x 2.20
1.23 x 1.58 x 1.64
 

Yeni tasarlanan,  anıza akim düzeneği takılabilen Hassas Ekim Makinamızı gördünüz mü?

 

 

 

Site İçinde Arama